Devizno poslovanje

devizno poslovanjeSpoljnotrgovinsko i devizno poslovanje najvažniji su segmenti moderne financijske znanosti. U sebi sadrže složene fenomene i djelovanja deviznog tečaja, međunarodnih plaćanja, deviznu politiku, međunarodnog monetarnog sustava, međunarodnih financijskih institucija i financiranja. Nove svjetske ekonomije su sve više otvorene preme svjetskom tržištu, bilo da je u pitanju tržište roba, novca, rada ili kapitala. Gospodarstvo i ekonomija koje su dovoljne same sebi više nema, njih zamjenjuju gospodarstva koje postaju komplementarne i sve više uzajamno povezane. Nastajanje takvog okruženja nameće potrebu ovladavanja saznanjima o složenim tokovima novca i kapitala u okviru svjetske ekonomije, zatim sistemu i instrumentima plaćanja, efektima promjene deviznih tečajeva, promjena kamatnih stopa na financijskim tržištima, tečajnim i valutnim rizicima, inflaciji i dr.. Manipuliranje deviznim tečajevima, politika uvoza i izvoza roba i kapitala, zaduživanje u inozemstvu, otežan pristup svjetskom tržištu novca i kapitala kao i mnogi drugi problemi dovode do potrebe detaljnog izučavanja ovih oblasti. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje postaju sve značajnije oblasti izučavanja, ne samo za pojedince i tvrtke koje se bave izvozom, već i mnogo šire.

Devizni sustav jedne zemlje predstavlja skup svih principa i odnosa danih u obliku zakonskih propisa kojima se reguliraju devizni odnosi i poslovi gospodarskih i drugih subjekata u robnom i vanrobnom prometu u zemlji i inozemstvu. Ako su u pitanju poslovi s inozemstvom devizni promet se dijeli na tri oblika:

  • Devizni sustav,
  • Devizno poslovanje i
  • Devizna politika.

Devizni sustav može biti:

  • Liberalan i
  • Reguliran.

Razlika izmedu ova dva sustava je u tome što je u liberalnom deviznom sustavu subjektima u poslovanju s inozemstvom ostavljena veća sloboda u poslovanju i raspolaganju deviznim sredstvima, dok su u reguliranom sustavu ova prava više ili manje ograničena. Devizno poslovanje jedne zemlje uređuje Zakon o deviznom poslovanju i prateća akta. Zakonom o deviznom poslovanju propisano je da domaća fizička i pravna lica devize mogu kupovati samo od banaka i prodavati ih samo bankama, dok se kupoprodaja efektivnog stranog novca može slobodno obavljati u bankama i ovlaštenim mjenjačnicama. I pored postojanja ovako restriktivne norme, sukladno članku 16. Zakona o deviznom poslovanju rezidenti mogu vršiti plaćanje radi kupnje financijskih derivata u inozemstvu, pod uvjetima i na način koji propiše Hrvatska Narodna Banka. Odlukom o uvjetima pod kojima banke, rezidenti i nerezidenti obavljaju poslove s financijskim derivatima propisano je da rezidenti mogu slobodno vršiti trgovinu financijskim derivatima. Fortrade multilateralna trgovačka platforma omogućuje svojim klijentima trgovinu financijskim instrumentima na međunarodnom tržištu (opcije, fjučersi, svopovi, forvard i ostali izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na vrijednosne papire, valute, kamatne stope, prinos, kao i drugi izvedeni financijski instrumenti, financijski indeksi ili financijske mjere koji se namiruju u novcu). Preko multilateralne trgovačke platforme ne mogu se vršiti poslovi kupnje i prodaje deviza, strane gotovine ili čekova koji glase na stranu valutu. Forex je jedno je od najuzbudljivijih, brzorastućih tržišta. Donedavno je bio u domeni velikih financijskih institucija, korporacija, hedge fondova. Pojavom interneta, moderno devizno poslovanje sve je bliže običnom čovjeku, kome je danas omogućeno da trguje na burzi ili na forexu, iz udobnosti svog doma.

Pogledajte i tečaj eura i kako se to trguje dionicama.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*