Devizni tečaj

devizni tecajDevizni tečaj predstavlja cijenu po kojoj se valuta jedne zemlje razmjenjuje za valutu druge zemlje na deviznom tržištu. Visinu tečaja određuje odnos ponude i potražnje, kao kod formiranja ma koje druge cijene. Jednostavno, devizni tečaj predstavlja cijenu valute koja je izražena u domaćem novcu. On nam pokazuje koliko treba platiti jedinica domaćeg novca za je jedinicu stranog novca. Vrlo je bitna razlika koju ima strani novac u odnosu na domaći novac. Domaći novac na domaćem tržištu predstavlja samo mjeru vrijednosti kojim se izražava cijena određene robe. On, dakle, nije roba, dok je strani novac na domaćem tržištu roba kao svaka druga, tako da ima i svoju cijenu, odnosno devizni tečaj. Posebnost koja karakterizira devizni tečaj je ta što strana valuta kao specifična roba istovremeno predstavlja i mjerilo cijena u zemlji koja je taj novac emitirala.

Devizni tečaj je rezultat odnosa ponude i potražnje deviza na deviznom tržištu, ali je veličina ponude i tražnje promjenjiva uz mogućnost intervencije monetarnih vlasti iz sredstava monetarnih rezervi, radi reguliranja razine ponude i potražnje. Kada se formira tečaj važna je činjenica da ponuda strane valute dolazi od izvoza, a potražnja za stranom valutom dolazi od uvoza. To znači da se formiranje deviznog tečaja u osnovi zasniva na platnobilansne metodu, jer ponuda i tražnja strane valute, zapravo dolazi od platne bilance jedne zemlje. Pravilo je da ako platni bilans teži ka suficitu, devizni tečaj će ispoljavati tendenciju pada (zbog povećane ponude deviza). U protivnom, ako platni bilans teži ka deficitu, devizni tečaj strane valute će pokazati tendenciju porasta (povećana tražnja deviza).

Prema načinu formiranja devizni tečaj može biti fiksni i promjenjivi (fluktuirajući). Kod fiksnog tečaja, vrijednost nije određena visinom ponude i potražnje deviza na perfektnom deviznom tržištu, već središnja banka stabilizira vrijednost deviznog tečaja iz vlastitih rezervi. Fluktuirajući devizni tečajevi se formiraju kao rezultat odnosa ponude i potražnje na deviznom tržištu uz pretpostavku perfektnog tržišta bez intervencije monetarnih vlasti. Porast uvoza izaziva porast potražnje stranih deviza odnosno porast vrijednosti i pad deviznog tečaja strane valute i pad potražnje domaće valute, pad njene vrijednosti i rast deviznog tečaja. Rast tečaja i poskupljenje uvoza ima rezultat smanjenje uvoza. Ako za sve vrste transakcija sa svijetom vrijedi jedan tečaj, primjenjuje se jedinstveni devizni tečaj. Cijena deviza je ista za sve uvoznike i izvoznike, a robni i nerobni promet za sve grane. Ako istovremeno primjenjujemo više deviznih tečajeva s različitim rasponima između njih tada govorimo o višestrukim tečajevima. Oni mogu postojati samo u zemljama gdje postoji devizna kontrola. Određivanjem različitih deviznih tečajeva za različite transakcije potiče se ostvarivanje ekonomskih ciljeva: poticanje izvoza, ograničavanje uvoza, razvoj pojedinih grana, regionalno usmjeravanje vanjskotrgovinskih tokova.

Devizni tečaj ili tečaj valuta svoju primjenu nalazi u trgovanju valutama na forex tržištu, odnosno međunarodnom financijskom tržištu. To je posljedica primjene sustava fluktuirajućih deviznih tečajeva poznat po nazivu free-floating of currencies. Ovo je ujedno i jedan od preduvjeta za funkcioniranje forexa kao necentralizovanog tržišta, gdje se vrši slobodno tržišno formiranje cijena valuta, odnosno gdje se primjenjuje fluktuirajući devizni tečaj.

Saznajte i što je to Forex Hrvatska i ko je Forex Lider.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*